Numera är all kursverksamhet nedlagd!

Kursdeltagarnas alster från våren 2006


Här är några bilder från våra trevliga kurskvällar

Hösten 2005

Utställning


Halmkurser har det blivit många genom åren

Vi poserar med nysydda dockor

En solig sommarhelg klär vi om möbler utanför loftet

Några sporadiskt utvalda bilder från utställningar av kursdeltagarnas arbeten efter avslutad termin

Utställningar

Kursdeltagarnas utställning 2007
- Att skapa med händerna -


Kursdeltagarnas utställning hösten 2006


Elevarbeten höstterminen 2004